facebook

 

НАМЕРЕТЕ НИ НА НОВИЯ НИ АДРЕС: VESELO.BG

 

Условия и общи положения при записване в частна занималня Ян Бибиян, Пловдив


 

I. Права и задължения на занималнята

 • Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните му упражнения по учебните предмети всеки работен ден за времето от 8.00 часа до 13.00 часа за първа смяна и от 14.00 до 18.00 часа за втора смяна.

 • Занималнята осигурява срещу заплащане ежедневно храна на детето- обяд в ресторант.

 • Занималнята предварително и в разумен срок информира и съгласува с родителите допълнителните мероприятия, които не са включени в общата стойност на месечната такса.

 • Занималнята се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия на децата.

 • Занималнята се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведения през деня, за начинът му на общуване с другите деца.

 • Управителят се задължава да осигури квалифициран персонал, които да полага ежедневни грижи за детето.


 

II. Права и задължения на родителите

 • Родителите да водят в Занималнята детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за здравословното състояние на другите деца.

 • Родителите се задължават при записване на детето в Занималнята да предоставят чифт чисти и удобни обувки (гуменки или пантофи), които детето да носи само в сградата на занималнята.

 • Родителите следва да се съобразяват с работното време на Занималнята. При оставане на дете след регламентираното работно време се дължи допълнително заплащане.

 • Родителите се задължават да уведомят Управителя от кого ще бъде взимано детето след приключване на подготовката му.

 • Родителите се задължават да заплащат такса на Занималнята до 5-то число на текущия месец. При неспазване, Управителя има право да не допуска детето до занималня.

 • При нанасяне на материални щети (повреждане на имущество) от детето, родителите се задължават да заплатят разноските за възстановяването му (ремонт или закупуване).

 • При постъпване на дете в занималнята родителите трябва да попълнят декларация с която се съгласяват с условията на занималня „Ян Бибиян“.

BGtop
menu